Rot-avdrag

Så här fungerar rot- och rutavdraget


Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rotavdraget. Det gör vi som har utfört arbetet. Vi drar då av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. När du har gjort betalningen av fakturan och varit inne på vår hemsida och bekräftat eller angivit era uppgifter för Rot-Avdrag så ansöker vi om Rot-avdraget. Observera att sista dag för att bekräfta eller lämna uppgifter via mail eller telefon är sista januari varje år, därefter kan inget Rot-Avdrag medges. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag i Räkna ut din skatt på skatteverkets hemsida. 

Villkor för att få rotavdrag


För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du ska till exempel ha blivit fakturerad och/eller ha haft utgiften för arbetet. Du ansvarar även för företaget som du anlitar har korrekta uppgifter om dig.

Du kan få högst 50 000 kronor i rotavdrag per år och ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag per år. Du kan alltså få totalt 75 000 kronor i rot och rut per år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köper rotarbeten ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda och dina uppgifter är lämnade eller bekräftade till oss på Partille VVS och Entreprenad AB.

Viktigt bekräfta automatiska uppgifter  eller lämna uppgifter manuellt


Du ansvarar för att vi på Partille VVS & Entreprenad har rätt uppgifter för att söka rotavdraget. Vi är alltid behjälpliga med att ta fram dem offentliga handlingar som finns för att erbjuda våra kunder rotavdrag och eftersom att vi alltid anger priser inklusive moms efter rotavdrag så antar vi att ni har rätt till skattereduktion. Det är dock obligatoriskt att du godkänner dem uppgifter vi har tagit fram för vi skall få lov att hantera era personuppgifter och ansöka om rot-avdraget. Detta gör du enklast här på vår hemsida där du både kan godkänna att rotavdrag skall sökas på dem uppgifter som framstälts på fakturan  eller lämna uppgifter manuellt innan fakturan har skickats ut..


ROT-avdraget


ROT-avdrag är ett avdrag som privatpersoner kan få från sin skatt för arbetskostnaden när de anlitar någon för reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Material och reskostnader ger dock inte rätt till skattereduktion (ROT-avdrag).

Utföraren drar av en del av kostnaden från fakturan och ansöker sedan om ROT-utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kr per person och år.  Det är viktigt att tänka på att något ROT-avdrag medges inte om värdeåret på din byggnad är 5 år eller yngre.  


ROT-avdraget styrs av betalningen


Detär väldigt viktigt att betala fakturan i tid eftersom att ROT-avdraget kan inte sökas innan betalning har registrerats och ni har bekräftat/lämnat era uppgifter för ROT. 


Du som kund hos Partille VVS & Entreprenad AB skall lämna eller bekräfta dem uppgifter som behövs för att vi skall söka rotavdraget för ditt projekt. Betalning av fakturan exklusive Rot-Avdrag anses inte som en bekräftelse på uppgifter för Rot-Avdrag. Vi hänvisar våra kunder att kontakta skatteverket i januari varje år för att kontrollera om rotavdragen har anmälts till skatteverket. Har du inte fått rotavdrag för arbetet som utförts hos dig så kommer du att behöva göra en fyllnadsinbetalning med den summa som utgörs av skattereduktionen.